หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 
 

HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ค่ะ
 
 
 
วิสัยทัศน์
 
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีดงเย็น
 
“ท้องถิ่นแห่งการพัฒนา”
นายชัยธีรณัฏฐ์ สกุลธัญพร
ปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
 
 
พันธกิจ
 
 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    เป้าประสงค์ จัดสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับ ความพอใจในการดำเนินชีวิต
 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
    เป้าประสงค์ ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    เป้าประสงค์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบปลอดภัยของประชาชน
    เป้าประสงค์ การพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาสอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พึ่งพาตนเองได้
 
ด้านประเพณีวัฒนธรรม
    เป้าประสงค์ เด็ก เยาวชน และประชาชน ช่วยกันอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ด้านพัฒนาการบริหารจัดการท้องถิ่น
    เป้าประสงค์ พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครองให้กับประชาชน สนับสนุนการ
มีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนใน รูปแบบต่างๆ และพัฒนาประสิทธิภาพ สร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
ยุทธศาสตร์
 
     

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทรศัพท์ : 053-050-060 โทรสาร : 053-050-061
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
จำนวนผู้เข้าชม 3,587,813 เริ่มนับ 23 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10