สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่อบต.ศรีดงเย็น
ดีมาก ( 47 )
88.68%
พอใช้ ( 3 )
5.66%
ควรปรับปรุง ( 3 )
5.66%