สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่อบต.ศรีดงเย็น
ดีมาก ( 45 )
88.24%
พอใช้ ( 3 )
5.88%
ควรปรับปรุง ( 3 )
5.88%