หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีดงเย็น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 
 

HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ค่ะ
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
 
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เมืองไชยปราการเคยเป็นราชธานีของ อาณาจักรโยนกเชียงแสน (ล้านนา) มาก่อน ตั้งแต่รัชสมัยของพระเจ้าพรหมกุมาร หรือพระเจ้าพรหมมหาราชพระองค์ได้ทรงโปรดให้สร้างเมืองขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๑๕๙๙ ตรงบริเวณลำแม่น้ำฝาง ฝากฝั่งด้านทิศตะวันออก ได้ขนานนามเมืองว่า “นครเวียงไชยปราการราชธานี ” และพระเจ้าพรหมราชกุมาร ได้ขึ้นครองราชย์สมบัติ เมื่อปี พ.ศ. ๑๖๐๐ เมืองไชยปราการนี้อยู่ห่างเมืองโยนกเชียงแสน
หรือเมืองเวียงไชยบุรี - ศรีเชียงแสน เป็น ระยะทางประมาณ ๓๐๐ กิโลเมตร (คือเมืองเชียงแสนกับเมืองฝางในปัจจุบัน) เมืองไชยปราการที่กล่าวถึงนี้ ศาสตราจารย์แคมแมน นักสำรวจโบราณวัตถุแห่ง มหาวิทยาลัยมลรัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา ได้ให้ข้อสันนิษฐานว่า เมืองไชยปราการที่พระเจ้าพรหม มหาราชทรงสร้างขึ้นนั้น มิใช่ตัวเมืองฝางในปัจจุบัน แต่เป็นริมแม่น้ำฝางด้านทิศตะวันออกอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ข่า ทางทิศใต้ของอำเภอฝาง (เขตติดต่ออำเภอฝาง - อำเภอไชยปราการ) เมืองไชยปราการตั้งอยู่ห่าง อำเภอฝาง เป็นระยะทางประมาณ ๒๒ กิโลเมตร มีลักษณะคล้ายหัวใจ เมืองไชยปราการเป็นเมืองร้างซึ่ง ปรากฏซากกำแพงเมือง ซุ้มประตู และซากพระราชวังอยู่โดยชัดแจ้ง ส่วนตัวเมืองฝางนั้น เป็นเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ภายหลัง
ต่อมาเมืองไชยปราการได้เสื่อมอำนาจลงเมื่อปี พ.ศ. ๑๗๐๒ พระยามังราย (พ่อขุนเม็งราย) ผู้สร้างเมืองเชียงราย ได้ขยายอำนาจ และสร้างเมืองใหม่ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๑๘๙๓ ตรงบริเวณลุ่มแม่น้ำปิง(ระมิงค์) เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความมั่นคงแข็งแรงกว่าเมืองอื่น ๆ และพระองค์ได้ขนานเมืองว่า เมืองเชียงใหม่ ดังนั้น เมืองไชยปราการจึงได้ถูกรวมเข้ากับเมืองฝางและอยู่ในเขตอำเภอฝาง
 
ประวัติหน่วยงาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นได้เปลี่ยนแปลงสถานะจาก สภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
 
ตราสัญลักษณ์
   

รูปดอกบัว คือ พื้นที่ตำบลศรีดงเย็น มีความเจริญรุ่งเรื่องด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดี เช่น ประเพณีหกเป็ง การสรงน้ำพระธาตุ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้คนเป็นคนดี มีน้ำใจ มีความเสียสละ

รูปวัดและพระธาตุ คือ วัดถ้ำตับเตา เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ เป็นที่เคารพสักการะของคนในชุมชน และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่สำคัญ เนื่องจากสถานที่ดังกล่าว เคยเป็นที่ตั้งฐานทัพของสมเด็จพระเอกาทศรฐ ก่อนที่จะเข้าไปทำสงคราม
กับพม่า และได้มีการก่อสร้างพระพุทธรูปในถ้ำแจ้ง เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้กับไพร่พลในกองทัพ

รูปสายน้ำ พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร คือ น้ำฝางที่มาจากขุนดอยเวียงผา น้ำรูตะเคียนน้ำรูหลวง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ และหล่อเลี้ยงชีวิตของคนในตำบลศรีดงเย็น โดยแหล่งน้ำต่างๆ เหล่านี้ได ไหลรวมมาเป็นน้ำฝาง ไหลลงสู่น้ำกก และลงสู่น้ำโขง

รูปภูเขา พื้นที่แห่งนี้ประกอบด้วยภูเขาสูง คือ ดอยเวียงผา ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวกุหลาบพันปี และอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ดอยเวียงผา เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นต้นกำเนิดของน้ำฝาง ที่ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ตำบลศรีดงเย็น

รูปรวงข้าว คือ สัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ตำบลศรีดงเย็น สามารถเพาะปลูกพืชต่างๆ ตลอดทั้งปีหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไป ทำให้ประชาชนมีรายได้ในระดับดีตลอดปี

รูปพระอาทิตย์ คือ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสวยงามของพื้นที่ตำบลศรีดงเย็น ที่มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงาม เช่น อ่างเก็บน้ำหนองเบี้ย วัดถ้ำตับเตา กาดเมืองผี ป่าพันปี ดอยเวียง น้ำรูมรกต น้ำรูตะเคียน
 
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 ที่ทำการอยู่ห่างจากอำเภอไชยปราการ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 303.08 ตารางกิโลเมตร หรือ 189,425 ไร่
 
จำนวนประชากร
จำนวนประชากรทั้งหมด 9,356 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 4,690 คน คิดเป็นร้อยละ 50.13

หญิง  จำนวน 4,666 คน คิดเป็นร้อยละ 49.87
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,352 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 30.87 คน/ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลปงตำ ตำบลหนองบัว ตำบลแม่ทะลบ
อำเภอไชยปราการ
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอพร้าว และอำเภอเชียงดาว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ
และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ
 
ตำบลปงตำ ตำบลหนองบัว ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ
ตำบลหนองบัว
อำเภอไชยปราการ
ม.8
ม.18
ม.10
ม.7
ม.15
ม.16
ม.12
ม.2
ม.4
ม.14
ม.1
ม.3
ม.9
ม.11
ม.17
ม.5
ม.6
ม.13
ตำบลแม่ทะลบ
อำเภอไชยปราการ
และอำเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอพร้าว และอำเภอเชียงดาว
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านแม่ขิ 204 207 411 149
2 บ้านแม่ขิหล่ายฝาง 13 6 19 6
3 บ้านศรีดงเย็น 129 15 244 62
4 บ้านอินทาราม 16 16 32 6
5 บ้านอ่าย 550 551 1,001 175
6 บ้านร้องธาร 213 224 437 91
7 บ้านทรายขาว 342 342 684 119
8 บ้านหนองป่าซาง 266 267 533 164
9 บ้านดงป่าสัก 361 390 751 267
10 บ้านหัวฝาย 536 495 1,031 221
11 บ้านกิ่วจ้าปี 147 167 314 151
12 บ้านสันทราย 192 192 384 138
13 บ้านถ้าตับเตา 421 446 867 164
14 บ้านปางมะขามป้อม 292 311 603 162
15 บ้านเชียงหมั้น 335 329 664 127
16 บ้านแพะเศรษฐี 162 177 339 118
17 บ้านด้ง 13 9 22 3
18 บ้านเวียงผาพัฒนา 498 422 920 273
รวม 4,690 4,666 9,356 2,352
 
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง การตรวจสอบจากทะเบียนราษฎร์ อ้าเภอไชยปราการ ข้อมูล ณ 18 เมษายน 2562
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทรศัพท์ : 053-050-060 โทรสาร : 053-050-061 เบอร์โทรศัพท์งานป้องกัน : 053-050-166
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
จำนวนผู้เข้าชม 11,224,713 เริ่มนับ 23 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10