หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 
 

HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ค่ะ
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ร้องวัวแดง   ซื้อหนังสือแบบเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.ร้องวัวแดง   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 181-012 สายทางร้องวัวแดง หมู่ที่ 3 ซอย 13 บ้านร้องวัวแดง หมู่ที่ 3 ตำบลร้องวัวแดง กว้าง 3 เมตร ยาว 224 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.ศรีดงเย็น   ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิมที่ได้รับความเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ให้กับราษฎร หมู่ที่ ๑๘ บ้านเวียงผาพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.บ้านทับ   ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรัับใช้ในราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.ศรีดงเย็น   จ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปางมะขามป้อม ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
อบต.บ้านทับ   ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวดเชียงใหม่ จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
อบต.ร้องวัวแดง   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ที่อยู่ในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
อบต.สันกำแพง   จ้างปรับปรุงผิวถนนโดยการถมดินลูกรังและถมหินคลุกพร้อมปรับเกรด ซอย 10 ทับ 1 หมู่ที่ 14 บ้านออน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
อบต.บ้านทับ   จ้างโครงการปรับเกรดขยายถนนสายทางบ้านกองก๋าย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมกับบ้านปางหินฝน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
อบต.ศรีดงเย็น   จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุกดั้ม ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๒-๙๘๐๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
อบต.ร้องวัวแดง   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กผ ๕๙๒๑ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๙-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
ทต.แม่นะ   จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู(แบบมีฝาปิด) บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
อบต.สันกำแพง   จ้างทำอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
ทต.แม่นะ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ บ้านแม่อ้อใน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มิ.ย. 2566
ทต.อมก๋อย   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.96-005 ถนนสายบ้านดง ซอย 5 เชื่อมถนนเลียบลำห้วยอมก๋อย หมู่ที่ 9 บ้านดง ตำบลอมก๋อย กว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มิ.ย. 2566
ทต.อมก๋อย   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.96-005 ถนนสายบ้านดง ซอย 5 เชื่อมถนนเลียบลำห้วยอมก๋อย หมู่ที่ 9 บ้านดง ตำบลอมก๋อย กว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มิ.ย. 2566
อบต.ร้องวัวแดง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อซ่อมแซมระบบประปาในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
อบต.ศรีดงเย็น   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ ของกองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
อบต.บ้านทับ   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.ศรีดงเย็น   จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน งวง ๖๓๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 194
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทรศัพท์ : 053-050-060 โทรสาร : 053-050-061 เบอร์โทรศัพท์งานป้องกัน : 053-050-166
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
จำนวนผู้เข้าชม 9,534,463 เริ่มนับ 23 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10