หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีดงเย็น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 
 

HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ค่ะ
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
 
ตำบลศรีดงเย็น ถือเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรแหล่งใหญ่แห่งหนึ่ง ของพื้นที่อำเภอประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร ซึ่งเป็นเกษตรในเชิงพาณิชย์ และในการผลิต มีการพึ่งพาสารเคมีเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเห็นว่าการใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมี สามารถแก้ไขปัญหา ในเรื่องของพืช ได้รวดเร็วกว่าการทำเกษตรแบบอินทรีย์ โดยมีตลาดค้าส่งหลักๆ อยู่ในตัวจังหวัดเชียงใหม่
  และจังหวัดเชียงราย และมีสินค้าเกษตรบางส่วนที่ถูกกระจายลงไปยังจังหวัดภาคอื่นๆ พืชเศรษฐกิจคือ
 
ทำนา ข้าวเหนียว และข้าวจ้าวบางส่วน บนดอยเป็นข้าวไร่
 
สวน ไม้สัก ลิ้นจี่ ล้าไย มะม่วง ปาล์ม ยางพารา อิทผลัม เสาวรส ส้มเขียวหวาน ลูกพลัม เชอร์รี่ ดอกไม้ อโวกาโด้ ไผ่หวาน พุทรา มะละกอ ส้มโอ พริก หอม กระเทียม หอมแดง พืชผักหมุนเวียน สมุนไพร ฯลฯ
 
ทำไร่ มันฝรั่ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชา กาแฟ และถั่วเหลือง
 
ภูมิประเทศ
 
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลศรีดงเย็น มีลักษณะเป็นที่ราบสูง และเป็นภูเขาซึ่งมีชาวไทย ภูเขาอาศัยอยู่หลายเผ่า ได้แก่ เผ่ามูเซอ ลีซอ กระเหรี่ยง ส่วนพื้นที่ราบเป็นพื้นที่ทำการเกษตร เช่น ทำสวน ทำไร่ ทำนา และเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยพื้นราบ
ภูมิอากาศ
 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม - เมษายน

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - พฤศจิกายน

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   

ศาสนาพุทธ

ศาสนาคริสต์
 
ในตำบลศรีดงเย็นมีวัด จำนวน 13 แห่ง คือ
   

วัดสุกาวาส หมู่ที่ 1
วัดสันทราย หมู่ที่ 12

วัดศรีดงเย็น หมู่ที่ 3
วัดถ้ำตับเตา หมู่ที่ 13

วัดอินทาราม หมู่ที่ 4
วัดปางมะขามป้อม หมู่ที่ 14

วัดบ้านอ่าย หมู่ที่ 5
วัดประตูผาหงษ์ หมู่ที่ 14

วัดทรายขาว หมู่ที่ 7
วัดเชียงหมั้น หมู่ที่ 15

วัดหัวฝาย หมู่ที่ 10
วัดหนองเทียนค้า หมู่ที่ 16

วัดกิ่วจ้าปี หมู่ที่ 11      
 
สำนักสงฆ์ จำนวน 8 แห่ง คือ
   

สำนักสงฆ์เวียงไชยปราการนเรศวร

สำนักสงฆ์ห้วยม่วง

สำนักสงฆ์ฤาษีลิงดำ

สำนักสงฆ์ประตูโขง

สำนักสงฆ์อารามใหม่ชัยมงคล

สำนักสงฆ์ถ้ำงาม

สำนักสงฆ์วัดป่าหนองสละ

สำนักสงฆ์เทวินวนาราม
 
โบสถ์คริสเตียน จำนวน 6 แห่ง คือ
   

บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3
โบสถ์บ้านหัวฝาย (หย่อมบ้านห้วยโป่ง) หมู่ที่ 10

บ้านหนองป่าซาง หมู่ที่ 8
บ้านปางมะขามป้อม (หย่อมบ้านลาหู่)  

บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9
บ้านเวียงผาพัฒนา หมู่ที่ 18
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
วัฒนธรรม ประเพณีในเขตตำบลศรีดงเย็น มีลักษณะเหมือนกับพิธีกรรมทั่วไป ของชาวล้านนาในเขตภาคเหนือ และยังคงมีการสืบทอด ดำเนินกิจกรรมาจนถึงปัจจุบัน มีการผสมผสาน กลมกลืนกับวัฒธรรมใหม่ที่ได้รับเข้ามา โดยมีพื้นฐานอิงอยู่กับพระพุทธศาสนา และสังคมเกษตรกรรม เช่น ประเพณีเข้าพรรษา ออกพรรษา สลากภัต ปี๋ใหม่เมือง ยี่เป็ง การถวานทานข้าวใหม่ แห่ไม้ค้ำ ฯลฯ
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
   
หมอดิน นายสนอง ธรรมลังกา
   
ศิลปะมวยไทย นายจรูญ จันทร์สม
   
ด้านสมุนไพร หมอพื้นบ้าน นายหล้า ใจเฉลียว
   
ด้านสะล้อ ซอ ซึง และดนตรีไทย นายจ๋อม ทาคำปัน
   
งานหัตถกรรม งานฝีมือ เย็นปักถักร้อย งานประดิษฐ์ นางกุลธิดา สุคำ
   
งานจักสานของกลุ่มผู้สูงอายุ
   
งานผ้าทอมือ
   
งานดินปั้น
 
ภาษาถิ่น
   
ภาษาพื้นเมือง (ล้านนา)
   
ภาษาลาหู่
   
ลีซอ
   
กะเหรี่ยง
 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
   
งานปั้นดิน
   
งานผ้าทอมือ
   
กระเป๋าผ้าลาหู่
 
การสาธารณสุขในตำบล
 

โรงพยาบาลไชยปราการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง
 
รพ.สต.ร้องธาร หมู่ที่ 6
 
รพ.สต.ดงป่าสัก หมู่ที่ 9

สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 15 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
การศึกษาในตำบล
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนบ้านหัวฝาย

โรงเรียนถ้ำตับเตา

โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ชิ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีดงเย็น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวฝาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียงผาพัฒนา
 
การสื่อสารในตำบล
 

โทรศัพท์พื้นฐาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบทรูมูฟ และ AIS
ความปลอดภัยในตำบล
 

ป้อมต้ารวจ ด่านตรวจประตูผาหงษ์ จำนวน 1 แห่ง
 
ประปาในตำบล
 

ประปาบาดาล

ประปาผิวดิน

ประปาภูเขา
ไฟฟ้าในตำบล
 

มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 18 หมู่บ้าน

มีไฟฟ้าใช้บางส่วน จำนวน 1 หมู่บ้าน
  ได้แก่ หมู่ 8,10,18      
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
         

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 2 แห่ง

ปั๊มน้ำมันหลอด จำนวน 1 แห่ง

ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ จำนวน 4 แห่ง

โรงสีข้าว จำนวน 1 แห่ง

ร้านอาหาร จำนวน 1 แห่ง

ตลาดสด จำนวน 2 แห่ง
  การพาณิชย์
โรงอิฐบล็อก จำนวน 1 แห่ง
 
ร้านค้า จำนวน 70 แห่ง
โรงผลผลิตขนมจีน จำนวน 2 แห่ง
 
โรงบ่มใบยาสูบ จำนวน 1 แห่ง
โรงแรม / ที่พัก จำนวน 6 แห่ง
 
โรงโม่หิน จำนวน 1 แห่ง
สหกรณ์โคนม จำนวน 1 แห่ง
 
โรงกลึง จำนวน 2 แห่ง
เสาสัญญาณโทรคมนาคม จำนวน 4 แห่ง
 
โรงผสมซีแพ็คคอนกรีต จำนวน 1 แห่ง
ร้านขายปุ๋ย-ยา จำนวน 1 แห่ง
 
โรงบรรจุก๊าซ จำนวน 1 แห่ง
ตู้เอทีเอ็ม จำนวน 2 แห่ง
 
โรงเชื่อม จำนวน 1 แห่ง
ฟาร์มโคนม จำนวน 94 แห่ง
 
อู่ซ่อมรถ จำนวน 2 แห่ง
ฟาร์มสุกร จำนวน 5 แห่ง
 
โกดัง จำนวน 7 แห่ง
ฟาร์มไก่ จำนวน 94 แห่ง
 
โกดังรับซื้อสินค้าการเกษตร จำนวน 1 แห่ง
ฟาร์มสุนัข จำนวน 1 แห่ง
 
โรงปั้นดินเผา จำนวน 2 แห่ง          
  อุตสาหกรรม          
 
อุตสาหรกรรมครัวเรือนการผลิตข้าวแต๋น          
 
กลุ่มอาชีพในตำบล
 

น้ำยาล้างจาน ยา สมุนไพร ฯลฯ ผู้สูงอายุ

ผลิตภัษฑ์จักสาน ผู้สูงอายุ

ผ้าทอ ปกากะญอ/กะเหรี่ยง

ผลิตภัณฑ์ OTOP จากดินบ้านสันทราย (สันทรายปั้นหม้อ)

ดอกไม้พลาสติก กลุ่มสตรีแม่บ้าน

กระเป๋าผาลาหู่

การทำเกษตรแบบผสมผาน

ข้าวอินทรีย์

การเลี้ยงไส้เดือนดิน

ผักปลอดสารพิษ
สภาพสังคม
 
ชุมชนในเขตพื้นที่ส่วนใหญ่ยังมีวิถีการดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย
มีการอยู่อาศัยแบบครอบครัว ขยาย ในลักษณะเครือญาติวงศ์ใหญ่ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในชุมชมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งใน กิจกรรมประเพณี และกิจกรรมของชุมชน มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คอยดูแลด้านการปกครอง และมีสมาชิก อบต. แต่ละบ้าน คอยประสานในด้านการพัฒนา
 
แหล่งน้ำ
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน 20 สาย

บึง,หนองและอื่น ๆ จำนวน 15 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 12 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 668 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 9 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง

ประปาภูเขา จำนวน 9 แห่ง

บ่อบาดาล จำนวน 28 แห่ง

สระน้ำ จำนวน 25 แห่ง
 
การคมนาคม
 
เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 เชียงใหม่ - ฝาง ไปตามถนนอันคดเคี้ยวจากตัวเมืองเชียงใหม่ผ่านอำเภอแม่ริม อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว ท่ามกลางภูมิประเทศสองข้างทาง ที่เขียวชอุ่มไปด้วยหมู่แมกไม้นานาพันธุ์ มีเส้นทางคมนาคมลัดเลาะเลี้ยวไปตามไหล่เขาอันสวยงาม สลับกับพื้นที่ราบ ท้องทุ่งนาบางตอน ผ่าดอยหลวงเชียงดาวที่สูงเสียดฟ้า เข้าสู่ขุนเขาในเขตตำบลศรีดงเย็น
  จวบจนเข้าสู่พื้นที่อำเภอไชยปราการ โดยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์ ประจำทาง คือ รถเมล์ รถตู้ และรถทัวร์ รวมระยะทางประมาณ 128 กิโลเมตร และยังเป็นเส้นทางที่เข้าสู่อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย ซึ่งเป็นแนวเขตสุดท้ายก่อนเข้าสู่ เขตอำเภอแม่สรวยและอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
  เส้นทางในพื้นที่ตำบล ประกอบด้วย
 

ถนนคอนกรีต จำนวน 79 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 13 สาย
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทรศัพท์ : 053-050-060 โทรสาร : 053-050-061 เบอร์โทรศัพท์งานป้องกัน : 053-050-166
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
จำนวนผู้เข้าชม 11,188,838 เริ่มนับ 23 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10